Laenuleping.ee - laenulepingu näidis ja info


LAENULEPING (Naidised)Laenulepingu tahendusLaenuleping ehk krediidileping on tsiviilõiguses leping, millega üks isik (laenuandja) kohustub andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava eseme (laenu) ning laenusaaja kohustub lepingus määratud ajaks tagasi maksma sama rahasumma või tagastama sama asja või sama väärtusega (koguses ja sama kvaliteediga) eseme. Laenulepingus fikseeritakse vajadusel ka tasu laenu kasutamise eeest (intress).

Laenulepingu esemeks võib olla ka liising, maksetähtpäeva edasilükkamine või muu sarnane abi esemete/toodete finantseerimisel.

Eesti Vabariigis on laenuleping reguleeritud Võlaõigusseaduse paragrahvidega 396-400 (Loe: Võlaõigusseadus)

Vastused levinud kusimustele laenulepingu kohta:


Kes voib laenu anda?


Laenu võib anda isik, kellel on selleks võimalus(ed). Kui tegemist on tarbijakrediidilepinguga, rakenduvad laenuandjale mitmesugused erinevad nõuded ning kohustused, et tagada tarbijate õiguste järgimine ning laenuturu õiglane toimimine.

Kui teid huvitab kuidas refinantseerida laenu, võite lugeda lisaks Laenurefinantseerimine.ee kodulehekuljelt.

Kas laenuleping peab olema alati kirjalik?


Eesti vabariigi seadus ei ole seadnud laenulepingule kohustuslikku vormi. Laenulepingu kirjalik vorm on nõutav tarbijakrediidi tehingute puhul, kui k.a. kui laenuandja oma majandustegevuses annab laenu tarbijale ning tarbija tasub teenuse kasutamise eest intressi.

Kuna Eesti seaduste jargi on ka suusonaline leping piisav lepinguvorm, pole kirjalik laenuleping kohustuslik. Sellegipoolest, et vältida arusaamatusi ning sõna-sõna vastu olukordi laenuga seotud kokkulepete osas.

Kas laenulepingu alusel saab laenata ka muud peale raha?

Enimlevinud praktika järgi kasutatakse laenulepingut eelkoige raha laenamiseks, kuid laenulepingut saab kasutada ka muude asendatavate asjade laenamistehingute fikseerimiseks.

Kas laenult peab arvestama alati ka intressi?

Interssi tuleb maksta juhul, kui laenuandja on oma majandustegevuses laenuandja (krediidiasutus). Kui laenu annab kutsetegevuses laenuandmisega tegelev isik, tuleb laenu tagasimaksmisel maksta minimaalselt seaduses satestatud intressimäär. Muude laenulepingute puhul kehtib intressi maksmise kohustus olenevalt lepingus kokku lepitule.

Parimad laenuvordluse kodulehed

Eesti turul on suurel hulgal laenupakkujaid. Laenuvotjal on keeruline esmapilgul hinnata, milline laenupakkumine on just parim, kuna iga individuaalne pakkuja promob just enda lehte. Sellepärast oleme me teile reastanud mitmeid laenuvõrdluslkodulehekülgi, kust saate hea ülevaate pakutavatest laenudest, nende intressimääradest jms.

Laenuleping.eeMeie koduleht on tehtud eesmargiga, jagada tasuta laenulepingu näidiseid ning kogu infot, mis puudutab laenulepingut.