Ärilaenud

Iga õnnestunud äri saab alguse millestki. Kõige olulisemad siinkohal on kindlasti hea äriidee ja mõtestatud tegevuskava. Ettevõtmisega alustades tuleks analüüsida, kuhu tahetakse esimese 3–5 aasta jooksul jõuda ja mismoodi neid eesmärke rahastada on võimalik.

Sageli tuleb ettevõttega alustades kaaluda välise rahastuse kasutamist, kui alul ei pruugi ettevõttel seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke rahalisi võimalusi olla. Siinkohal võib abi leida mõnelt ettevõtjale mõeldud ärialenust, toetusmeetmest või investeeringust.

Mis on ärilaen?


Ärilaen on mõeldud uue ettevõtte tegevuse alustamiseks või ettevõtte tegevuseks vajaliku põhivara soetamiseks, rahavoogude elustamiseks kui seda parasjagu peaks vaja olema. Ärilaenu saab võtta nii tagatiseta kui ka kinnisvara tagatisel või juhatuse liikme käendusel.

Ärilaenude tüübid

Sobilikke laenutooteid ongi kahes jaos: alustavale ettevõttele või juba tegutsevale firmale. Näiteks stardilaen ja investeerimislaen on enam levinud laenutooted ettevõtetele. Investeerimislaenu saab kasutada suuremat rahasüsti nõudvate pikaajaliste investeeringute tegemiseks, tootmisvahendite soetamiseks, kontoriruumide laiendamiseks. Samuti on seda võimalik kasutada käibevahendite tagamiseks. Laenu on võimalik taotleda kinnisvara tagatisel ja ettevõtte omanike või juhatuse liikmete käendusel. Stardilaenu taotlemiseks ei pruugi kinnisvara tagatist vaja minna. Viimase näite puhul on lisaks juhatuse liikmete või omanike käendusele vaja täiendavat käendust Kredexilt.

Eraisikuna ettevõtte laenutaotlust käendades tuleks arvestada ka sellega, et võetud laenukohustus mängib rolli ka eraisiku isikliku laenu saamise juures. On võimalik, et sellisel juhul ei saa ettevõttele laenu taotleja juba võetud laenu perioodiks taotleda mõnd muud laenu või liisingut, olgu selleks siis soov soetada oma kodu, auto, mõni hinnalisem reis või tehnikatoode.

Ärilaenu taotlemine

Olulisim taotluse saamise aluseks olev dokument uut ettevõtet või selle tegevussuunaga alustades on taotleja poolt esitatud äriplaan. See annab laenufirmale vajaliku informatsiooni hindamaks ettevõtte kestvust ja võimekust laenumakseid tasuda. Võib juhtuda, et äriplaani vettpidavusest hoolimata ei näe laenufirma või pank taotleja kavatsusi samamoodi ja nii jääb laenutaotlus rahuldamata. Teisalt võib otsust laenu kasuks mõjutada ka ärilaenuga kaasneda võiv kõrge intress.

ärilaen ehk laen ettevõttele

Mida teha, et leida vajalikku finantsabi, kui ettevõttel pole laenu tagatiseks vara ja ka omanikud ega juhatuse liikmed ei saa eraisikuna laenu käendada? Võimalik, et olete ka pangalt või laenufirmalt juba eitavaid vastuseid saanud. Siin võib appi tulla ilma tagatiseta ärilaen. Sel puhul on tegemist piiramata otstarbega laenuga, mida võib kasutada nii suurema äritehingu rahastamiseks, seadme soetamiseks, rahavoogude silumiseks kui ka stardilaenuna. Selle ärilaenu summad võivad küll väiksemad olla, aga siin ei nõuta taotlejalt äriplaani ega finantsprogooside esitamist, tagasimaksetingimused on paindlikumad ja laenu taotlemise protsess kiiremgi.

Enne laenulepingu allkirjastamist võrdle kindlasti laenupakkumisi. Säästa oma aega ja ettevõtte raha ning külasta laenukompass.ee turuuuringut: Ärilaenud Võrdluses.

Ärilaenude levinud tingimused


Ärilaenu saab taotleda juriidiline isik kinnisvara tagatisel või eraisikust omanike / juhatuse liikmete käenduse alusel.

Laenu taotlema asudes tuleb alustaval ettevõttel esmalt esitada läbi mõeldud äriplaan koos 3 aasta finantsprognoosidega. Juba olemasoleva ettevõtte puhul nõutakse lisaks kasumiaruannet, viimase majandusaasta aruannet ja viimast bilanssi.

Maksehäireregistrites ei tohi ettevõtte omanikel või juhatuse liikmetel käendajatena olla kehtivaid maksehäireid.

Ettevõttel ei tohi olla kehtivat maksuvõlga Maksu- ja Tolliametis.